A successful finissage with artist Anders Lindholm and musician/composer Niklas Breman!

Publicerat 26 maj 2011 av Deborah Duerr
Kategorier: Uncategorized

Our finissage this past Monday evening was a HUGE success! For those of you who unfortunately could not join us, you missed an historic event. It was a true blending of music and art. Videos and photographs are on the way, and the next collaboration is already in the works! Thank you to Anders and Niklas for a truly inspiring evening!

Annonser

Att rita en ellipse!

Publicerat 14 april 2011 av Deborah Duerr
Kategorier: Uncategorized

Idag i årskurs 7 jobbade vi med att rita en ellipse. Eleverna fick i uppgift att rita av en låda för färgpuckor genom att först blockera in grund formerna. Här är en länk till en film på youtube för att demonstrerar hur man ritar en ellipse i en punkts perspektiv.

När man har blockerat in grundformerna, kan man börja att lägga till sin egen personlighet och stil i bilden. Vi pratade också lite om hur man behöver använda sig av både den analytiska och kreativa sidorna av sin hjärna för att kunna rita och måla.

länken:

…………………………….

DET ÄR VIKTIGT ATT FÖRST BLOCKERA IN!

Här är en text som förklarar, på engelska, varför det är så viktigt att lära sig att börja en teckning genom att blockera in grundformerna först:

The Necessity of Blocking-in. It has ever been a difficult matter for teachers of drawing to instill in the minds of beginners the value and importance of blocking-in; that is to say, getting the general shape and relative proportions of the component parts of the picture before endeavoring to describe, in line or tint, any of the minor details or even main characteristics of the picture. The group or figure as a whole, rather than the objects in a group or the minor details in a figure, are the points to be fixed at the outset, with guide-lines, as few and faint as possible. Every change in direction should be thus indicated. The purpose of this may be made clear when it is stated that it would be advisable to get the general shape of a tree before drawing the individual leaves thereof.

Blocking-in has more than an immediate value to the pupil, for its use as a method of initial procedure induces a correct habit of observation. It maintains and increases the tendency to look at the whole before the parts, to seek mass rather than detail. For all time it broadens the style of the artist.

Example of Blocking-in. The manner of blocking-in, as shown in Fig. i, is the way to start a copy of Fig. 2. Pick out the general direction of the lines in the original where

How To Draw Guide - Blocking In 1.jpg

simple geometrical figures may be formed. After the exercise of a little imagination the eye can form lines that correspond with forms with which he is familiar, such as the square, the triangle, trapezoid, etc. It may be well to reiterate that the blocking-in lines always should be represented in the drawing by pencil marks so faint that they can be easily erased as soon as their presence is no longer necessary.

Årskurs 7 till Liljevalchs – torsdag den 2 dec!

Publicerat 25 november 2010 av Deborah Duerr
Kategorier: Uncategorized

Årskurs 7 elever som har konst under höstterminen ska tillsammans åka till Liljevalchs Konsthall på torsdag den 2 dec under konstlektions tid.

Vi träffas först i konstsalen lite tidigare…. vid 14.10 – och åka tillsammans dit.

Ni ska ha ritpapper och penna med er så att ni kan teckna lite…. ni ska välja ut minst två tavlor som ni vill diskutera vidare i ett skrivit uppsats, som ni ska lämna in veckan därefter… den 9 december!

…………………………………………

Einer Jolin

I höstens stora utställning riktar Liljevalchs nytt ljus på Einar Jolin (1890–1976). Vår presentation av porträttören, stillebenmålaren och Stockholmsskildraren är en omvärdering och rekonstruktion av hans lekfulla elegans.

Hus för Haiti är mycket eftertraktat!!

Publicerat 28 mars 2010 av Deborah Duerr
Kategorier: Uncategorized

Efter första försäljningstillfälle på skolans Nötknäpparen föreställningen, är det bara att konstatera att projektet ”Hus för Haiti” var mycket omtyckt! Barnen har gjort ungefär 500 hus, och i lördags sålde vi ungefär 150 stycken! till en summa av nästan 3000 kronor!! Varje hus är som en miniatyr konstverk med magnet!! JÄTTEKUL!

En sak till…

Publicerat 27 mars 2010 av Deborah Duerr
Kategorier: Uncategorized

Barnen vill gärna hjälpa andra, så vi har diskuterat att  göra en likadan insats varje år för att hjälpa våra medmänniskor. Bra, eller hur? Ni kan vara stolta över era fina barn!!

HUS FÖR HAITI

Publicerat 27 mars 2010 av Deborah Duerr
Kategorier: Uncategorized

Nu är alla hus packat ner i kartonger för transport ut till Järna! Jag har pratat med Plan Sverige – här är länken: http://plansverige.org/nyheter/nu-borjar-ateruppbyggnaden-i-haiti. De har en mycket pedagogisk samarbete med barn och skolor som vill hjälpa andra och är mycket imponerade med elevernas hus!….och de kommer gärna ut till skolan för att prata med eleverna och berättar om deras arbete och hur pengarna används. Här kan ni läsa lite…tagit från deras hemsida om vad de har arbetat med i Haiti under den senaste månad:

Det är nu över två månader sedan Haiti skakades av den förödande jordbävning som uppskattningsvis dödade 230 000 och gjorde 1,9 miljoner människor hemlösa. Efter massiva hjälpinsatser börjar man nu diskutera landets återuppbyggnad, där Plans fokus ligger på utbildning och skydd av barn.

Andra övergripande insatser görs inom hälsa, försörjning, psykosocialt stöd och riskreducering.

Detta har Plan åstadkommit på plats sedan den förra uppdateringen:

Utbildning
Enligt en undersökning som Plan har gjort bland 1000 barn och unga i Haiti har de en högsta önskan just nu: att få gå i skolan igen. Att få barn tillbaka i skolan så snart som möjligt är viktigt för att de ska kunna återgå till en så normal vardag som möjligt.

Plans arbete med att få igång nya skolor i Jacmel och Croix-des-Bouqets fortskrider men det kommer att bli svårt att slutföra detta till den urpsrungliga deadline sista mars.

Skydd av barn
För att skydda barn har Plan sedan tidigare satt upp fyra ”barnvänliga områden” i tältlägren samt startat en informationskampanj som förhindrar trafficking. Plan skapar nu ett femte barnvänligt område i ett av tältlägren i Croix-des-Bouquets.

Lek och stöd till traumatiserade och utsatta barn
En utvärdering som nyligen utfördes i Croix-des-Bouquets visar att barnen vaknar mellan 4 till 6 gånger per natt till följd av mardrömmar efter jordbävningen.

Utbildad Planpersonal leder tillsammans med volontärer lek- och stödgrupper – helt enkelt känslomässig första hjälpen för barnen. Här får barn och unga möjlighet att leka och ta del av aktiviteter som utgör en välkommen paus från verkligheten runtomkring dem.

Barns deltagande
En stor del av Plans arbete handlar om barns deltagande vilket också är en rättighet enligt Barnkonventionen. I enlighet med detta har Plan samrått med barn och unga i Haiti för att försäkra sig om att deras åsikter ingår i skade- och behovsbedömningen inför landets återuppbyggnad. Man har bland annat anordnat 12 fokusgrupper med 45 flickor och pojkar i olika ålderspann. Totalt ingick 1080 barn och unga i dessa grupper där de har diskuterat vad de anser vara viktigast i återuppbyggnadsprocessen.

Lön-för-jobb
Plan genomför också ett arbetsprojekt kallat ”lön-för-jobb” där människor får lön för att delta i röjnings- och återuppbyggnadsarbetet efter jordbävningen. Arbetet sker i tre olika områden i Jacmel och i 17 områden i Croix-des-Bouquets (CdB).

I Jacmel har man sedan den 2 mars fokuserat tre arbetsuppgifter som sysselsätter drygt 200 personer:
•    Rensa upp bland bråte och förbereda plats för temporära klassrum på tre olika skolor.
•   Ta hand om en ravin som hotar en skola i Plans regi
•   Förbereda köksträdgårdar för odling

I CdB började aktiviteterna den 1 mars. Fyra huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att sysselsätta omkring 420 personer:
•    Rensa upp bråte från gatorna i CdB
•    Rensa avloppskanaler
•    Reparera mindre gator
•    Rensa bråte från en fotbollsplan så att de unga åter kan leka/spela fotboll

Haiti Hus!!

Publicerat 21 mars 2010 av Deborah Duerr
Kategorier: Uncategorized

Nu är våra hus för Haiti nästan klara!!! Nu ska de packas i små plast påsar, texten ska skrivas ut, och de ska säljas på Nötknäpparen föreställning! All pengar går till att hjälpa barn i Haiti.